جمعه, 28 تير 1398
عنوان : لوله گذاری جهت رفع ابهای سطحی كوچه شهید موثقی (چاكسرا)
کد خبر : ۲۰۵۷
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۵/۳۰ 
ساعت : ۱۱:۱۶:۱۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
:. پورتال شهرداری سیاهکل .:

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0