پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


   

  شهرداري سياهكل يكي از ديرين­ترين شهرداري­هاي استان گيلان است و زمان برپایی آن به دهه­ی نخست سده­ی چهاردهم خورشيدي باز مي­گردد. در پاسخ به نامه­اي كه در پاي آن دستینه و نشانه­ی انگشت 300 تن از مردم سياهكل دیده می شود و بر پایش تاريخ 4/2/1305 خورشيدي نگاشته شده و در آن مردم خواستار برپایی شهرداری در سیاهکل گشته­اند. در نهم مرداد ماه سال1305 خورشيدي رحمت­خان مستوفي­نظام از سوي والي گيلان دستور یافت تا بررسي­هاي بایسته را براي برآوردن اين خواسته انجام دهد.  برآيند بررسي­هاي او آن شد که والی گیلان پذیرای برپا نمودن شهرداری در سیاهکل گشت و در شانزدهم خرداد سال 1306 خورشيدي آقاي مقتدايي را به شهرداری سياهكل گماشت.  مقتدایی به سیاهکل آمد و پس از چند روز شهرداری سیاهکل کار خود را آغاز کرد. نخستین نامه­ای که بر پای خود مُهر شهرداری سیاهکل  و دستینه­ی مقتدایی را دارد در روز 23 خرداد سال 1306 نگاشته و فرستاده شده است. بسیار کوشیدم تا نام شهرداران را از روز نخست بیـابم که نشد و تنها برپایه ی نامه های بازمانده در بایگانی شهرداری سیاهکل و آگاهی­های فراچنگ امده از گفتگو با بسیاری از آگاهان توانستم نام آنان را از سال 1337 خورشیدی تا امروز به دست آورم، که چنین است:

  شهرداری سیاهکل در سال 1306خورشیدی کار خود را آغاز نمود و سال­ها در آن ساختمان ماند.  در سال 1352 خورشیدی شهرداری به ساختمانی دیگر در کنار ساختمان پیشینش برده شد و ساختمان  پیشین چندگاهه به اداره­ی بهداری واگذار شد.  با ساخته شدن درمانگاه سیاهکل اداره­ی بهداری به آن ساختمان برده شد و شهرداری به جای پیشین خود بازگشت و تا سال 1365 کارهای شهری در ساختمانی رو به ویرانی گردانده می­شد. در سال 1365 با ساخته شدن ساختمان تازه­ای در کنار شهرداری پیشین دوایر شهرداری به ساختمان تازه آورده شدند و تا امروز این ساختمان از آن شهرداری است.

  شهر سياهكل در سال 1380 از نظر درجه­بندي شهرداري­ها به درجه­ی 6 ارتقا يافت. و از اين نظر در استان گيلان پس از شهرهاي رشت، انزلي، لاهيجان، لنگرود، آستارا، تالش، صومعه­سرا، رودسر و فومن قرار دارد.

  شهرداري سياهكل داراي 14 كارمند و 20 كارگر رسمي، 7 كارمند قراردادي و 32 نفر كارمند و كارگر شركتي است و جمعا 71 نفر در آن به كار مشغولند.

  در شهرداري دواير اداري، مالي، فني،درآمد، خدمات شهري، كامپيوتر، اصناف، دبيرخانه، ماشين نويسي و تاكسيراني به گرداندن كارهاي شهر اشتغال دارند. در سياهكل 50 تاكسي كار حمل و نقل مردم را در داخل شهر بر عهده دارند.در شهرداري سياهكل دواير مالي - فني - عمران - خدمات شهر - اصناف - فضاي سبز - دبيرخانه و بايگاني -آتش نشاني و خدمات موتوري - تاكسيراني - روابط عمومي - كارگزيني - درآمد - حسابداري  - ذيحسابي -انبارداري  و حراست با 13 كارمند رسمي و 5 كارمند قرار داد معين , 13 كارگر رسمي و 52 نفر پرسنل خدماتي شركتي به گرداندن امورات شهر و شهرداري مشغولند.

   
  5.5.0.0
  گروه دورانV5.5.0.0